سبد خرید

کمی درباره “ریز پرنده ها”

دسته بندی

آخرین مقالات

برچسب ها

ارتباط با ما

کمی درباره “ریز پرنده ها”
15 آگوست 2020
493

در سالهای اخیر پرندههای چهارملخ (کوادکوپتر)در مقایسه با سایر پرندههای دیگر از قبیل تری-کوپتر، هگزاکوپتر، اوکتاکوپتر و سایر بالگردها و حتی هواپیماهای بیسرنشین مورد توجه بیشتری واقع شده است. دلیل عمده این توجه سادگی دینامیک پرواز در مقایسه با پرندههای که از ملخهای کمتر و یا بیشتر از چهار عدد استفاده شده و همچنین قابلیت مانورهای بیشتر در مقایسه با هواپیماها به یکدیگر متصل شدهاند.

ملخهای کوادکوپتر روی فریمی به صورت » ضربدر « یا » بهعلاوه « میباشد. اما صرف نظر از نحوه اتصال ملخها بر روی فریم، ملخهای روبهروی هم با جهت یکسان و ملخهای کنار هم در جهت مخالف میچرخند. و از طریق تغییر در سرعتهای هر یک از این ملخها، موقعیت و زاویه کوادکوپتر کنترل میشود.

مزیت مهم کوادکوپترها در مقایسه با هلیکوپترها این است که نیازی به پیچاندن ملخهای در حال دوران نیست و کنترل آن تنها از طریق تغییر در سرعتهای زاویهای هر یک از چهار موتور انجام میشود این در حالی است که سیستمهای مورد استفاده در هلیکوپترهای رایج، زاویهی پیچ ملخها در حین دوران حول محور اصلی قابل تغییر است. به عبارت دیگر در کوادکوپترها نحوه برخورد هر کدام از ملخها با هوا، به صورت مستقل تنظیم میشوند. همچنین در هلیکوپترهای تک ملخهای رایج برای خنثی کردن گشتاور عکس العملی، از موتور دیگر استفاده میشود. می توان گفت که کوادکوپترها به نوعی یک راهحل بهینه از نظر نسبت نیروی پیشرانش به توان مصرفی هستند.

کوادکوپترها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تصویربرداری و فیلمبرداری هوایی
فیلم برداریهای هوایی یکی از محبوبترین کاربردهای کوادکوپترهای دوربیندار به شمار میرود. کوادکوپترهایی که به سیستم GPS، سنسورهای فشارسنج، گیمبال سه محوره و سیستم کنترل پرواز پیشرفته مجهز هستند، برای فیلمبرداری فوق العاده با ثبات مورد استفاده قرار می گیرند.
عملیات جستجو و نجات
عملیاتهای جستجو و نجات نیازمند تجهیزات و تدارک بسیاری هستند که باید متناسب با موقعیت آماده شوند. بنابراین به دست آوردن یک نمای کلی از وضعیت به وجود آمده بسیار مهم است و میتواند باعث کوتاه شدن زمان کمک رسانی شود. علاوه بر آن کوادکوپترها و سایر مولتیروتورها می توانند به عنوان وسایل نقلیه مورد استفاده قرار گیرند و تجهیزات لازم را به مناطق دور از دسترس
انتقال دهند.

بازرسی های صنعتی
امروزه پهبادها و کوادکوپترها در بازرسی از سکوهای نفتی، دکلهای مخابراتی، نیروگاههای برقی و سایر مراکز صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند تا عملکرد صحیح آنها تحت نظارت قرار گیرد و هرگونه نقص سریعا به تیمهای بازرسی گزارش داده شود. معمولا پهبادهایی که در این زمینه مورد استفاده و مسیریابی نقطهای مجهز هستند تا بتوانند ماموریتهای گوناگون را GPS قرار میگیرند، به سیستم به صورت کاملا خودکار اجرا کنند.
زمینشناسی و نقشه برداری
کوادکوپترها و پهبادها میتوانند منطقهای وسیع را در مدت زمان کوتاه مورد بررسی قرار دهند. بنابراین بهرهگیری از آنها به کاهش چشمگیر مدت زمان لازم برای جمع آوری دادهها منتهی میشود. علاوه بر آن تصاویر دیجیتالی تهیه شده توسط کوادکوپترها اطلاعات جغرافیایی فوق العاده دقیق را در اختیار این افراد قرار میدهند.

همانطور که اشاره شد، تکنولوژی پهبادها و کوادکوپترها روز به روز توسعه مییابد و با سرعت بالایی
صنایع گوناگون را به سلطه خود در میآورد. علاوه بر مواردی که در این مطلب به آنها اشاره شد،
کاربردهای کوادکوپتر و سایر سیستمهای پروازی بدون سرنشین در زمینههای امنیت اجتماعی،
عملیاتهای پلیسی، مدیریت بحران و نظارت بر حوادث نیز مورد استفاده قرار میگیرند.

مقالات مرتبط

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

شرکت پایش پیشرفته امین (نُووه)
شماره ثبت: 569267

عضو اتاق بازرگانی تهران 

ارتباط با ما

تمامی حقوق متعلق به شرکت دانش بنیان پایش پیشرفته امین (نُووه) است.