سبد خرید

ریزپرنده ها

در سالهای اخیر پرندههای چهارملخ (کوادکوپتر)در مقایسه با سایر پرندههای دیگر از قبیل تری-کوپتر، هگزاکوپتر، اوکتاکوپتر و سایر بالگردها و حتی هواپیماهای بیسرنشین مورد توجه بیشتری واقع شده است. دلیل عمده این توجه سادگی دینامیک پرواز در مقایسه با پرندههای که از ملخهای کمتر و یا بیشتر از چهار عدد استفاده شده و همچنین قابلیت مانورهای بیشتر در مقایسه با هواپیماها به یکدیگر متصل شده اند.

ما در نووه ریزپرنده ها را طراحی کرده و با نصب ادوات پردازشی از آنها در “کشاورزیِ دقیق” Precision Agriculture استفاده می کنیم. کارهایی از قبیل به دست آوردن نواحی آبیاری، سموم وآسیبهای وارده به مزرعه و سایر کاربردها.

ریزپرنده هگزاکوپترِ نووه (موسوم به Night) مجهز به سامانه GPS، تله متری، گیرنده کانال رادیو، فلایت کنترل یونیت، سامانه پردازش تصویر و INS، دوربین و گیمبال است.

نمونه کارهای مرتبط

نُوِوه متشکل از تیمی متخصص در تحقیق و مهندسی پیشرفته است که بر موضوعات اتوماسیون و کنترل پیشرفته، پردازش سیگنال و یادگیری ماشین متمرکز است.
NOVÉ به صنعت و دانشگاه خدمات و تکنولوژی ارائه می کند.

ارتباط با ما

تمامی حقوق متعلق به شرکت دانش بنیان پایش پیشرفته امین (نُووه) است.